coop.no 

VÅRE BUTIKKER

Butikkene
Prislofte
Lokaler

City Lade

Velkommen til Coop Midt-Norge SA

Coop Midt-Norge (CMN) er landets nest største samvirkelag og ved inngangen til 2019 driver CMN 133 butikker og har over 200 000 medlemmer og eiere. Vi er med andre ord en sterk, medlemseid organisasjon, med forankring i Trøndelag.

Vi har våre butikker spredt i 24 kommuner: Trondheim, Stjørdal, Steinkjer, Levanger, Melhus, Verdal, Malvik, Namsos, Skaun, Inderøy, Klæbu, Vikna, Selbu, Verran, Meråker, Snåsa, Namdalseid, Flatanger, Osen, Tydal, Grong, Namsskogan, Røros og Indre Fosen kommune.

Coop Midt-Norge er tilsluttet Coop Norge SA, som er en fellesorganisasjon for landets 76 samvirkelag. Sammen danner disse lagene eierskapet i Coop Norge. CMN, som medlemseid organisasjon, er inndelt i 4 regioner. Hver region har sitt regionråd som består av medlemstillitsvalgte og ansattillitsvalgte representanter. Dette er tillitsvalgte som er opptatt av samvirketanken og dens demokratiske styreform. Samvirkeprinsippene (demokratisk styring, kjøpeutbytte og sparing til beste for våre medlemmer) er viktige i et demokrati, der også våre verdier står sterkt. 
CMN utøver en praksis tuftet på nøkkelverdiene OMTANKE, ÆRLIGHET, INNFLYTELSE OG NYTENKENDE. Vår kjerneverdi er TILTRO TIL EGENART, hvilket betyr at CMN gjennom økonomisk effektiv og profesjonell drift, søker å maksimere nytten for medlemmer og kunder. Vårt formål er å gi våre medlemmer god service, spesielle medlemstilbud, lave priser på gode kvalitetsvarer, samt et kjøpeutbytte basert på det enkeltes medlems handel i våre butikker. For 2019 er kjøpeutbytte for våre medlemmer fastsatt til 2 %.


Kontakt oss

Har du spørsmål, ris eller ros, ta kontakt.

Kontaktinformasjon

Ledelsen i Coop Midt-Norge

Her finner du kontaktinformasjon til ledelsen i Coop Midt-Norge.

Kontaktinformasjon

Historien om Coop Midt-Norge

Les mer om Coop Midt-Norge