coop.no 

VÅRE BUTIKKER

Butikkene
Prislofte
Lokaler

City Lade

Veksten fortsetter for Coop Midt-Norge

Coop Midt-Norge sin omsetning ble 6,1 milliarder kroner i 2018, en økning på 7,7% eller 433 millioner kroner fra 2017. Driftsresultatet på 149,2 millioner kroner er blant de beste i sa

-Vi er meget godt fornøyde med det sterke driftsresultatet, der vi også har hensyntatt kostnader forbundet med de fire fusjonene vi gjennomførte i fjor. Underliggende drift på basisvirksomheten ble sterkt forbedret i 2018. Samtidig utbetalte vi et rekordstort kjøpeutbytte på 189 millioner kroner til medlemmene i januar, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør for Coop Midt-Norge. Resultat før skatt og etter kjøpeutbytte ble på 129 millioner kroner.

 

Vekst gjennom fusjoner

Omsetningsveksten for Coop Midt-Norge på 433 millioner kroner i 201skyldes i hovedsak fusjoner med Coop Røros, Coop Leksvik, Coop Tydal og Coop Indre Namdal. 1. mars i år ble også Coop Frosta en del av samvirkelaget. – Vi opplever at stadig flere samvirkelag ser fordelene det gir både for medlemmer, ansatte, butikkene og lokalsamfunnet å være del av en større og mer slagkraftig enhet, sier Skei. Samvirkelaget driver 126 butikker i 25 kommuner i Trøndelag.

 

Varsler flere nye butikker 

På tross av en rivende utvikling, varsler Skei at det vil komme mange nye Coop-butikker de nærmeste årene. – Selv om Coop har 46,9% markedsandel innenfor dagligvarer i Trøndelag, er det fortsatt rom for vekst. Vi åpner Extra Skatval i mars, og på Flatåsen bygger vi om fra Prix til Extra litt senere i år. Extra ble vekstvinneren i dagligvarebransjen i fjor, og vi ser at kundene gjerne vil ha denne kombinasjonen av lave priser og stort utvalg. Det kommer mange nye butikker, sier Torbjørn Skei.

- Innenfor byggevarer hadde vi stor suksess i 2018 med omlegging fra Extra Bygg til Obs Bygg, som ga oss en samlet omsetningsvekst på 16% for disse butikkene. Nå jobber vi med å bygge to store nye Obs Bygg i Stjørdal og på Leangen i Trondheim, sier Skei.

-Robust økonomi

Samvirkelaget med hovedkontor på Lade i Trondheim har en egenkapital på 3,5 milliarder kroner, som ble styrket med 154 millioner kroner i 2018.

–Etter flere gode år med høy avkastning på finanskapitalen ble 2018 et svakere år, i tråd med den negative utviklingen i finansmarkedene. Vi leverte imidlertid på høyde med de indeksene vi måler oss mot, sier Skei.

-Vi er godt rigget for videre vekst, med finansielle muskler og robusthet til både å være konkurransedyktige og gi våre medlemmer nye butikker i årene som kommer, sier Torbjørn Skei.

Sterk medlemsvekst

Når det blir omsetningsrekord, øker kjøpeutbyttet til medlemmene. Medeierne i Coop Midt-Norge fikk utbetalt 189 millioner kroner i kjøpeutbytte og medlemsfordeler for 2018, en økning på 21 millioner kroner sammenlignet med 2017. Coop Midt-Norge økte medlemstallet fra 186.000 til 201.000 medlemmer i 2018.

-Coop er den norske dagligvarekjeden som er annerledes. Vi tror på deling med våre 201.000 medlemmer her i Trøndelag. Og alle kan bli med. Det er derfor ekstra hyggelig å jobbe i Coop når overskuddet deles og medeierne får sitt kjøpeutbytte utbetalt. Medlemmene er våre beste kunder, og hver og en har bidratt til at vi i år igjen kan betale ut et rekordstort kjøpeutbytte, sier Skei.

Nøkkeltall                                       2018                 2017
Salgsinntekter                             6 062 744          5 629 869
Driftsresultat                                  149 189             127 757
Finansresultat                                 -20 142             144 414
Restulat før skatt                            129 047             272 171

Resultat før skatt og kjøpeutbytte    242 392             355 236

Alle tall i 1´000 kr.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Torbjørn Skei, adm.dir., Coop Midt-Norge, tlf. 455 16 146

 

 

Tips en venn: