coop.no 

VÅRE BUTIKKER

Butikkene
Prislofte
Lokaler

City Lade

Fusjon mellom Coop Frosta og Coop Midt-Norge

FUSJON FRA 1. MARS

I går kveld ble det endelig avgjort at Coop Frosta og Coop Midt-Norge fusjonerer fra 1. mars 2019.

 

Torsdag 23. august vedtok et enstemmig årsmøte i Coop Midt-Norge å fusjonere med Coop Frosta. Tilsvarende enstemmige vedtak ble gjort av årsmøtet i Coop Frosta onsdag 22. august.
Dermed fusjonerer de to samvirkelagene fra 1. mars 2019.
- Prosessen mellom oss og Coop Midt-Norge har vært meget god, og styret mener at dette er en fremtidsrettet beslutning til fordel for både medlemmer, ansatte og lokalsamfunnet, sier Jan Inge Røkke, daglig leder i Coop Frosta.
- Vi skal bidra til at butikkene på Frosta og Åsen styrker seg ytterligere. Formålet med fusjonen er å skape økt konkurransekraft som kommer lagenes butikker, medlemmer og ansatte til gode, samt skape et robust samvirkelag som har et solid økonomisk grunnlag for videre satsing og vekst, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge.
Siden 2016 har Coop Frosta, Coop Røros, Coop Leksvik, Coop Tydal, Coop Indre Namdal, Coop Steinkjer, Coop Inn-Trøndelag og Coop Rørvik valgt å fusjonere med Coop Midt-Norge.
Med de nye fusjonene vil Coop Midt-Norge eie 133 butikker i 25 kommuner i Trøndelag, og er med en omsetning på ca. 6,2 mrd.kr. et av Trøndelags største selskap. Samvirkelaget eies av ca. 200.000 medlemmer.

Kontaktpersoner:
• Coop Frosta: Jan Inge Røkke, daglig leder (tlf. 913 43 839).
• Coop Midt-Norge: Torbjørn Skei, adm. direktør. (tlf. 455 16 146)

 

Tips en venn: